Polityka prywatności

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych serwisu lukmarbus.pl (nazywany dalej administratorem) jest:

ŁUK-MAR Jan Łyko ul. Krakowska 80/72 42-201 Częstochowa e-mail: lukmar7@wp.pl NIP: 949-015-32-52

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W czasie korzystania z formularza kontaktowego proszeni są Państwo o podanie imienia, adresu e-mail oraz treści wiadomości. Dane te są niezbędne i będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODODozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu lukmarbus.pl. Wykorzystywane są do usprawnienia korzystania z serwisu.

W szczególności lukmarbus.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

Dodatkowo dostępne na stronie wtyczki społecznościowe mogą wykorzystywać pliki cookies administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych.

Pliki cookies przechowywane są do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu wynikającego z ich ustawień.

W każdej chwili mają Państwo możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w tym ich usunięcia, zablokowania oraz określenia sposobu przechowywania.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w serwisie.

Informacje dotyczące zmiany ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Dane inne niż cookies

Podczas korzystania z serwisu mogą być zapisywane następujące informacje:

Wykorzystujemy te dane jedynie w celu usprawnienia działania i dostosowania strony do potrzeb użytkownika (rozdzielczości ekranu, typu urządzenia i ustawionego języka).

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, administrator dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe nie będą ujawniane.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osbowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

Aby skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt: lukmar7@wp.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania. Jeśli jednak z powodów od nas niezależnych nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, poinformujemy uprzednio o przedłużeniu terminu.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne na potrzeby korespondencji i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.

Dodatkowo, jak wynika z poprzedniego punktu, w dowolnej chwili mogą Państwo zgłosić chęć usunięcia danych.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i nie dopuścić do ich udostępnienia osobom nieupoważnionym oraz zachować je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji usługi.

Organ nadzorczy

W przypadku gdy mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących Państwa danych i sposobu ich przetwarzania prosimy o kontakt: lukmar7@wp.pl